Najčešća pitanja u vezi sa samokontrolom nivoa šećera u krvi

Učestalost merenja šećera u krvi zavisi od vrste dijabetesa, terapije koju koristite i individualnih potreba. Osobe sa dijabetesom tipa 1 obično mere šećer u krvi 4-10 puta dnevno, dok osobe sa dijabetesom tipa 2 možda treba da provere nivo šećera u krvi 1-4 puta dnevno. Vaš lekar ili dijabetes tim će vam preporučiti odgovarajuću učestalost merenja za vašu situaciju.

Merenje šećera u krvi pomoću aparata obično uključuje nekoliko jednostavnih koraka:

 1. Operite ruke sapunom i toplom vodom, i osušite ih.
 2. Pripremite aparat, traku za merenje šećera i lancetu.
 3. Umetnite traku u aparat.
 4. Koristeći lancetu, ubodite vrh prsta kako biste dobili malu kap krvi.
 5. Postavite kap krvi na traku, a zatim sačekajte da aparat analizira uzorak i prikaže rezultat.

Da biste osigurali tačnost merenja, preporučujemo sledeće:

 1. Proverite rok trajanja traka za merenje šećera i nemojte ih koristiti ako su istekle.
 2. Čuvajte trake u originalnoj ambalaži na suvom mestu, bez izlaganja ekstremnim temperaturama ili direktnom suncu.
 3. Redovno čistite apparat prema uputstvima proizvođača.
 4. Operite i osušite ruke pre merenja šećera u krvi kako biste izbegli kontaminaciju uzorka.

Optimalni nivoi šećera u krvi zavise od vremena dana, obroka i fizičke aktivnosti. Preporučene vrednosti su:

 1. Pre obroka (natašte): 3,9-7,2 mmol/L (70-130 mg/dL)
 2. 1-2 sata nakon početka obroka: manje od 10,0 mmol/L (180 mg/dL )

 

Ovi opsezi mogu se razlikovati za pojedince, starije osobe ili trudnice.

Konsultujte se sa svojim lekarom za više informacija