Accu-ChekActive: Pouzdanost i snaga u malom pakovanju

Accu-Chek Active uređaj se u svetu dijagnostike dijabetesa ističe kao kombinacija elegancije, pouzdanosti i funkcionalnosti. Iako se na prvi pogled čini kompaktnim i nenametljivim, ovaj uređaj nosi sa sobom brojne karakteristike koje ga čine nezamenljivim alatom u svakodnevnom upravljanju i samokontroli dijabetesa.

Accu-Chek Active aparat ispunjava zahteve standarda EN ISO 15197:2003.

95% glikemija izmerenih na glukometru mora da uđe u opseg ± 0.833 mmol/L u odnosu na referentne laboratorijski izmerene glikemije za koncentracije glukoze < 4.2 mmol/L i u opseg  ± 20% za koncentracije glukoze ≥ 4.2 mmol/L.

  • Intuitivnost na dlanu

Zahvaljujući jasnom dizajnu i funkcionalnosti koja koristi svega dva dugmeta, rukovanje ovim uređajem je brzo, jednostavno i intuitivno, ali i prilagodljivo svim uzrastima! 

  • Jasnoća rezultata

Sa prostranim displejom, Accu-Chek Active omogućava lako i brzo čitanje rezultata, čineći svaku vrednost jasno vidljivom.

  • Arhiva vaših merenja

Accu-Chek Active aparat ima mogućnost da pamti čak 500 poslednjih rezultata merenja što vam omogućava da pratite svoje stanje tokom vremena. Takođe, postoji i opcija beleženja prosečnih rezultata u proteklih 7, 14, 30 i 90 dana što vam daje sveobuhvatan pregled zdravstvenog stanja. 

Ovakav pristup je izuzetno koristan radi jasne determinacije efikasnosti vaše terapije, te i blagovremene promene iste nakon konsultacije sa lekarom.

  • Sigurnost kao prvi korak samokontrole nivoa glukoze!

Accu-Chek Active ne samo da vas upozorava na trake koje su van roka upotrebe, već vas i obaveštava o potencijalnim problemima sa uzorkom krvi, pružajući vam priliku za ponovno uzorkovanje u roku od deset sekundi. Dodatna kap krvi se može dodati na test traku u roku od 10 sekundi od trenutka nanošenja prve kapi krvi. 

  • Personalizovani pristup

Podešavanje podsetnika za merenje pre i posle obroka omogućava vam da prilagodite uređaj svojim potrebama i obezbedi vam dodatnu podršku u upravljanju vašim dijabetesom. Kada ste svesni važnosti redovnog praćenja nivoa glukoze u krvi, onda će vam ovakva vrsta podsetnika biti od izuzetne koristi.

Uz Accu-Chek Active aparat dobijate efikasnost i pouzdanost, u kompaktnom i elegantnom pakovanju.

“Pre upotrebe Accu-Chek aparata pročitati uputstvo! O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom”.