Gestacijski dijabetes: Upravljajte njime i držite ga pod kontrolom

Faktori rizika za gestacijski dijabetes

Teoretski, gestacijski dijabetes može se javiti kod svih trudnica. Trenutno se ženama sa fiziološkom trudnoćom preporučuje skrining, koji se vrši na osnovu definisanih faktora rizika za gestacijski dijabetes.

Koji su faktori rizika za gestacijski dijabetes?

Između 16. i 18. nedelje gestacije, žene koje imaju najmanje 1 od sledećih faktora rizika rade OGTT (kriva opterećenja glukozom):

  • Prethodni gestacijski dijabetes
  • Indeks telesne mase (BMI) pre trudnoće ≥ 30 kg/m2 (gojazne žene)
  • Glukoza u plazmi natašte (pri prvoj poseti) između 5,6-6,9 mmol/l (100-125mg/dl). Ako je kriva opterećenja od 16. do 18. sedmice normalna, treba je ponoviti u 28. sedmici gestacijske dobi.

Između 24. i 28. nedelje gestacije, žene sa sledećim faktorima rizika rade OGTT:

  • Starost ≥ 35 godina
  • Indeks telesne mase u trudnoći ≥ 25 kg/m2 (žene sa prekomernom težinom)
  • Fetalna makrozomija u prethodnoj trudnoći (težina fetusa ≥ 5 kg pri rođenju)
  • Porodična istorija 1. stepena dijabetesa tipa 2
  • Ako je porodica poreklom iz područja sa visokom prevalencijom dijabetesa (Južna Azija: Indija, Pakistan, Bangladeš; Karibi: stanovništvo afričkog porekla; Bliski istok: Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Irak, Jordan, Sirija, Oman, Katar, Kuvajt, Liban , Egipat).

Imate neka pitanja za nas?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.