Imate dijabetes? Odgovorite na ovih nekoliko pitanja i pomozite drugima

Dijabetes je složeno stanje koje se ne odnosi samo na zdravstvene aspekte, već utiče i na svakodnevni život, navike u ishrani, fizičke aktivnosti, emocionalno stanje i socijalne interakcije.

Često se dešava da okruženje ne razume potrebe osoba sa dijabetesom.

Kako bi se ovo stanje promenilo specijalizovani portal prst.org.rs pokrenuo je istraživanje životnih stilova osoba sa dijabetesom.

Popunjavanjem ovog upitnika ćete pomoći da šira javnost bolje razume dijabetes, ali i omogućava stavaranje ogromnog resursa znanja koji će pomoći i osobama sa dijabetesom ali ljudima koji se profesionalno bave dijabetesom da mogu da analiziraju podatke zarad kreiranja strategija i politika koje bi mogle poboljšati kvalitet života ljudi sa dijabetesom.

Anketa je potpuno anonimna, njeno popunjavanje zahteva oko 4 minuta i podaci prikupljeni putem nje će se koristiti isključivo u istraživačke svrhe. Ohrabrujemo vas da odgovorite što je moguće iskrenije na sva pitanja.