Opasna veza između neplodnosti i dijabetesa

Šta je istraživanje pokazalo?

Američka studija, objavljena u “Diabetologiji”, povezuje žensku neplodnost, povezanu sa poremećajima ovulacije i opstrukcijom jajovoda, sa povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2.

Cilj autora ove studije, koju je koordinirala Deirdre Tobias iz Odeljenja za preventivnu medicinu u Brigham and Women bolnici i na Harvard Medical School u Bostonu, bio je proceniti vezu između neplodnosti, odnosno neuspeha u postizanju trudnoće nakon više od godinu dana pokušaja začeća i rizika od dijabetesa tipa 2.

Koji su dobijeni rezultati?

Uključeno je 112.106 učesnica Nurses’ Health Study II koje nisu patile od hroničnih bolesti (kardiovaskularne bolesti, dijabetes tipa 2, rak).

Tokom 24 godine praćenja, od 1989. do 2013. godine, zabeleženo je 5.993 slučaja dijabetesa tipa 2.
Istorija neplodnosti zabeležena je kod 27.774 žena (24,8%) koje su učestvovale u studiji i bila je povezana sa 20% većim rizikom od razvoja dijabetesa, nakon korekcije po uzrastu, načinu života, bračnom statusu, upotrebi oralnih kontraceptivnih sredstva, porodičnoj anamnezi dijabetesa i indeksu telesne mase, u poređenju sa onima koji nisu prijavili priče o neplodnosti.

Rezultati ove studije sugerišu da postoji značajna veza između istorije neplodnosti, posebno one povezane sa poremećajima ovulacije i opstrukcijom jajovoda, te povećanog rizika od dijabetesa tipa 2. Međutim, nije bilo povezanosti sa cervikalnim faktorima i endometriozom.

Imate li pitanja za nas?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.