Tačno ili netačno?

Kada je važno razjasniti vesti koje se pojavljuju na internetu i šire: primer paleolitska dijeta

Danas se sve češće govori o fake news, terminu koji označava lažne vesti koje se vešto šire i uvećavaju društvenim mrežama kako bi navele ljude da veruju u ono što žele. Do sada se lažne vesti šire poput požara i u rekordnom vremenu putem internet deljenja i zaista ih je teško izbeći, ponekad čak i identifikovati. Često se tiču ​​i nauke i medicine, sa ponekad opasnim posledicama.

Stoga smo konsultovali   profesora endokrinologije Fabija Broglia, sa Univerziteta u Torinu, da da stručni komentar o opasnosti ovakvih objava, U nastavku je mišljenje profesora:

Širenje fake news potencijalno je vrlo štetno iz različitih razloga: često tekstovi koji  kruže nisu potkrijepljeni dovoljnom količinom podataka koji bi dokazali njegovu istinitost, ili je rezultat hira ili glasina i stoga je lišeno bilo kakvog naučnog utemeljenja.

U drugim okolnostima, međutim, to je vest koja nije potpuno lažna, ali nije ni primenjiva: to se događa, na primer, u slučaju kliničkih studija rađenih na životinjama, koje očito daju nadu u određene mogućnosti prenosa i na ljude, ali koji, budući da su vrlo preliminarni, još nisu verifikovane.

Naučna društva moraju biti više uključena u obrazovanje javnosti.

Poslednjih meseci kruže vesti u kojima se obećava izlečenje dijabetesa takozvanom paleolitskom dijetom. Ova dijeta omogućava potpuno odricanje od ugljenih hidrata i omogućila bi eliminaciju insulina. Prvo što treba podvući je da se iza fake news krije predrasuda da su ljudi sa dijabetesom svi isti i da se stoga svima može predložiti isti obrazac ishrane.

U stvarnosti, postoje ogromne razlike u zavisnosti od toga ko ima T1DM ili T2DM; ali čak i unutar istog tipa dijabetesa, postoje i drugi parametri:na primer, prema fazi života u kojoj se pacijent nalazi, da li je dete, gojazna osoba ili osoba koja se bavi sportom: obrasci ishrane su personalizovani.

U slučaju T1DM, apsolutno je nemoguće prestati koristiti insulin, jer je glavni uzrok ove patologije taj što ga pankreas obolele osobe ne proizvodi dovoljno: insulin se u svakom pogledu, ne može zameniti nikakvim programom ishrane. uključujući i onu koja eliminiše ugljene hidrate.

Što se pak tiče T2DM, kod kojeg vrlo često nema manjka insulina, ali kod kojeg je glavni uzrok bolesti takozvana insulinska rezistencija, jasno je da modelovanje kvaliteta i količine ugljenih hidrata stvara manju potrebu za insulinom, to takođe dovodi do gubitka težine, a time i poboljšanja u napredovanju dijabetesa. Do danas je provedeno nekoliko studija o nekim vrstama ishrane, ali nema dovoljno podataka koji bi potvrdili da one imaju značajne prednosti u odnosu na uobičajenu mediteransku ishranu.

Naglašavam sigurno se nijedna od ovih dijeta, čak ako su ekstremne poput paleolitske, ne može se smatrati lekovitom, a još manje zamenom za terapiju..

Potpuno eliminisanj fake news je težak i postepen proces, koji bi zahtevao bliski nadzor trećih lica koje imenuje Vlada.

Međutim, nešto se može učiniti: naučne zajednice moraju preuzeti komunikacijsku prazninu jasnim i kvalitetnim informacijama namenjenim široj javnosti, na taj način bi bilo manje prostora za lažne vesti. Pored tehničkog i naučnog ažuriranja, naučna društva bi se trebala više uključiti u informisanje i edukaciju javnosti, takođe iskorišćavanjem društvenih mreža.