Znate li da osvetljenje utiče na kalorijsku potrošnju i nivoe glukoze?

Prema rezultatima studije objavljene u Diabetologiji, veći intenzitet svetlosti u kući tokom dana i difuzna svetlost u večernjim satima mogu doneti kardiometaboličke koristi.

Prethodna istraživanja su pokazivala da izloženost noćnoj svetlosti može poremetiti prirodni ritam i da je noćni rad povezan sa većim rizikom od gojaznosti, kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2.

Kako je sprovedeno istraživanje?

Kako bi procenili kako izloženost svetlosti utiče na metabolizam, istraživači su sproveli kontrolisanu studiju preklapanja na 14 odraslih osoba u dobi od 40 do 75 godina sa prekomernom telesnom težinom, koji su ispunjavali jedan od četiri kriterijuma za insulinsku rezistenciju. 

Sve odabrane osobe su išle na spavanje oko 23 sata i imali su trajanje sna od 7 do 9 sati. Tokom studije, učesnici su bili u respiratornoj komori tokom dva odvojena perioda od 40 sati, počevši od 18 časova prvog dana do 12 časova trećeg dana. 

  • U jednom periodu su bili izloženi intenzivnom osvetljenju tokom dana od 8 do 18 časova i difuznoj svetlosti tokom večeri od 18 do 23 časa. 
  • U drugom periodu, koji se odvijao najmanje 4 dana nakon prvog, bili su izloženi slabom osvetljenju od 8 do 18 časova i intenzivnoj svetlosti od 18 do 23 časa.

Učesnici su nosili biometrijski monitor za praćenje obrasca spavanja pre i tokom studije. Kalorijska potrošnja, metabolizam sna i oksidacija supstrata izračunati su na osnovu potrošnje kiseonika i proizvodnje ugljen-dioksida. 

Uzorci krvi na prazan stomak su prikupljeni ujutro drugog i trećeg dana i kasno popodne drugog dana, pored toga uzimani su i uzorci krvi na svakih 30 minuta tokom 4 sata nakon doručka drugog dana.

Šta su pokazali rezultati?

Rezultati su pokazali da su osobe izložene intenzivnijoj dnevnoj svetlosti imale veći porast plazmatskih triglicerida nakon doručka u poređenju sa onima izloženim difuznoj svetlosti, i imale su niže nivoe plazmatske glukoze neposredno pre večere (5 naspram 5,2 mmol/l, P=0,02). 

Kalorijska potrošnja nije bila značajno različita između modela osvetljenja.

Zaključak je da uslovi osvetljenja mogu uticati na metabolizam u narednih 24 sata, a njihova optimizacija može biti važna za poboljšanje metaboličkog zdravlja kod osoba sa rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2 ili insulinske rezistencije.

Kako vam se čini ovo istraživanje?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.