Dijabetes i menstruacija

Dijabetes je deo i menstrualnog ciklusa kod žena

Saznajmo Marijino iskustvo:

Iako imam menstrualni ciklus  više od deset godina, ipak je u kombinaciji sa dijabetesom za mene to potpuna novost. Hormoni osciliraju, fluktuacije se nekad teško podnose kako menstrualnih hormona tako i insulina ( samim tim i glukoze u krvi ), javlja se razdražljivost, rasejanost, plačljivost…

Sa  porastom glukoze u krvi predmenstrualni ciklus ponekad dolazi 15 dana pre menstruacije, a ponekad 5.

Takođe, i nivo glukoze u krvi koji opada ima uticaja na ciklus, mada se ne može predvideti u kojoj fazi meseca će doći.

Može se reći jedno da sav taj hormonski „haos“ traje sve do početka ciklusa, a onda sledi olakšanje i glukoza se normalizuje.
U tim situacijama mora se pažljivo pratiti ishrana, i jedinice bazalnog insulina.

Naravno , važno je da sve dođe u neku rutinu i što pre usaglasi život sa dijabetesom.

Šta je još važno da znate?

Menstrualni ciklus može bitno uticati na upravljanje dijabetesom kod žena. 

Evo nekoliko saveta i iskustava koja mogu pomoći u upravljanju dijabetesom tokom menstrualnog ciklusa:

  1. Praćenje šećera u krvi: Važno je češće meriti nivo glukoze u krvi kako biste mogli pravovremeno reagovati na promene.

  2. Prilagođavanje doze insulina: Neki žene mogu zahtevati više insulina u danima pre menstruacije zbog povećane rezistencije na insulin, dok druge mogu primetiti pad nivoa šećera u krvi.

  3. Dnevnik simptoma: Vođenje dnevnika u kojem ćete zabeležiti kako se osećate i kako se vaš nivo šećera u krvi menja može pomoći da prepoznate obrasce i bolje se pripremite za svaki ciklus.

  4. Komunikacija sa lekarom: Razgovarajte sa svojim endokrinologom o promenama koje primećujete kako bi zajedno mogli prilagoditi vaš plan lečenja.

  5. Zdrava ishrana i vežbanje: Održavanje uravnotežene ishrane i redovno vežbanje mogu pomoći u stabilizaciji nivoa šećera u krvi.

  6. Stres i emocionalno stanje: Budući da stres može uticati na nivo glukoze u krvi, važno je naći načine za upravljanje stresom i emocionalnim promenama tokom ciklusa.

  7. Edukacija i podrška: Razgovarajte sa drugim ženama koje imaju dijabetes i saznajte kako one upravljaju ovim izazovima. Podrška zajednice može biti veoma korisna.

  8. Tehnološka pomoć: Korišćenje aplikacija za kontinuirano merenje glukoze i praćenje vašeg stanja može olakšati upravljanje nivoima šećera u krvi tokom menstrualnog ciklusa.

Da čujemo vas i vaše iskustvo

Kako ste vi uskladili svoj život sa dijabetesom i menstrualnim ciklusom? Kakve strategije su vam pomogle? Da li ste primetili neke posebne obrasce?

Vaše priče mogu biti od velike pomoći drugima koji se suočavaju sa sličnim izazovima.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.