Dijabetes tipa 1 (T1DM): Prestanak pušenja je dobra strategija

Kod osoba s T1DM koji su prestali pušiti, kontrola glukoze u krvi se vraća slično kao kod dijabetičara koji ne puše. Ovo pokazuje američka studija Mediation of the association of smoking and microvascular complications by glycemic control in type 1 diabetes koju su sproveli istraživači sa Univerziteta George Washington. Studija je objavljena u časopisu PLoS One i istaknuta na PRST portalu.

Studija je pokazala da osobe s dijabetesom tipa 1 koje prestanu da puše uviđaju da im nivo glukoze u krvi pada na nivoe slične onima kod dijabetičara koji ne puše.

Autori ove nove studije procenili su akutnu i dugoročnu povezanost pušenja na kontrolu glikemije i komplikacije povezane s dijabetesom, koristeći podatke grupe ispitanika sa T1DM koji su učestvovali u prospektivnoj, multicentričnoj, nasumičnoj gore navedenoj studiji  Diabetes Control Complications Trial (DCCT).

Šta su podaci pokazali?

Pušači su imali lošiju metaboličku kontrolu i 43% odnosno 36% veći rizik od retinopatije i nefropatije od nepušača. Međutim, prema studiji objavljenoj u časopisu PLoS One, čini se da su ovi efekti reverzibilni.

U stvari, bivši pušači nisu se značajno razlikovali od onih koji nikada nisu pušili, kako u srednjim nivoima kontrole glikemije tako i u riziku od komplikacija.

Tokom prosečnog praćenja od 6,5 godina, pušači su imali konstantno više vrednosti HbA1c, imali su veći rizik od retinopatije i nefropatije od bivših pušača i onih koji nikada nisu pušili. Dakle, srednji nivoi HbA1c su se značajno razlikovali u zavisnosti od pušačkog statusa,

  • pušači su  imali više srednje nivoe HbA1c
  • bivši pušači su imali  slične srednje nivoiHbA1c kao nepušači.


Ove razlike u riziku su oslabljene nakon prilagođavanja za HbA1c, što sugeriše da je negativna povezanost pušenja sa kontrolom glikemije delimično odgovorna za onu između pušenja i rizika od komplikacija.

Ovi nalazi potvrđuju da prestanak pušenja ima potencijalno blagotvoran učinak na komplikacije kod T1DM i da bi ga trebalo koristiti, prema autorima, da ohrabri osobe sa T1DM da izbegavaju pušenje ili da što pre prestanu.