Dijabetes i alkohol: Kako alkohol utiče na dijabetes i zdravlje?

Alkohol i dijabetes

Svetska istraživanja pokazuju da je poslednjih nekoliko godina, konzumiranje alkohola je eksponencijalno poraslo, te rezultati pokazuju da više od 70% populacije tvrdi da konzumira alkohol barem jednom godišnje. 

Alkohol ima značajan unos kalorija (oko 7,1 kcal/g) i zbog toga se može smatrati faktorom koji utiče na telesnu težinu i na dijabetes.

Konzumiranje alkohola i težina: rezultati istraživanja

Naučnici sa Škole za medicinske sestre Univerziteta u Pensilvaniji želeli su da istraže odnos između konzumiranja alkohola i gubitka težine kod osoba sa prekomernom telesnom težinom koje imaju dijabetes tipa 2. 

Praćeno je gotovo 5.000 ljudi tokom četiri godine, korišćeni su podaci iz AHEAD studije (Action for Health in Diabetes), multicentričnog nasumičnog kliničkog ispitivanja koje je uporedilo efekte intenzivnog intervencije na način života (ILI) sa kontrolnom grupom DSE (Dijabetes podrška i edukacija). 

Glavni cilj ovog istraživanja bio je da se proceni efekat ILI na konzumiranje alkohola tokom 4 godine i da se utvrdi da li je gubitak težine bio povezan ili ne sa konzumiranjem alkohola. 

Osnovna pretpostavka od koje se krenulo je da bi ILI pristup doveo do veće redukcije konzumiranja alkohola u poređenju sa DSE pristupom, takođe su pretpostavili da bi u ILI grupi osobe koje često konzumiraju alkohol mogle izgubiti manje težine u odnosu na one koje umereno konzumiraju alkohol.

Manje alkohola, više zdravlja

Rezultati ovog istraživanja ukazuju da su u ILI grupi osobe koje su konzumirale alkohol izgubile manje težine u poređenju sa onima koje nisu konzumirale alkohol, a osobe koje su bile “teški konzumenti” nemaju značajnog gubitka težine tokom četiri godine. 

Ovo istraživanje tvrdi da konzumiranje alkohola nije povezano sa kratkoročnim gubitkom težine, već sa dugoročnim kod osoba sa prekomernom telesnom težinom koje imaju dijabetes tipa 2, i da bi takvi pojedinci trebalo da se ohrabre da ograniče konzumiranje alkohola.

Iako je gubitak težine bio veći kod osoba koje nisu konzumirale alkohol, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se procenili mogući neželjeni efekti i koristi.

Kako vam se čine rezultati istraživanja?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.