Hiperglikemija, kontinuirana pažnja na sebe!

Život sa dijabetesom je stalni balans između održavanja stabilnosti glikemije i suočavanja sa nepredvidivim oscilacijama koje zahtevaju brzu adaptaciju i strpljenje.

Hipoglikemija i hiperglikemija su dve strane iste medalje koje zahtevaju različite pristupe, ali jednako meru opreza i razumevanja.

Za razliku od hitne i brze reakcije potrebne pri hipoglikemiji, hiperglikemija zahteva jedan sasvim drugačiji pristup – čekanje. Korekcija hiperglikemije insulinom nije trenutni proces; potrebno je vreme da insulin počne da deluje, a često se susrećemo i sa “zastojima” koji mogu odložiti njegovo dejstvo.

Zašto se to dešava i šta je važno da znamo?

Hiperglikemija može nastati iz različitih razloga, uključujući prekomeran unos hrane, neadekvatnu dozu insulina, tehničke probleme sa insulinskom pumpom ili nepravilno skladištenje insulina. 

Međutim, kao i uvek kada je reč o dijabetesu, mnogo je varijabli koje mogu uticati na nivo glukoze u krvi, uključujući i emocionalni stres, vremenske uslove, i druge spoljašnje faktore. Zbog toga je važno biti oprezan i izbegavati nepotrebne promene koje mogu doprineti oscilacijama nivoa šećera.

Simptomi hiperglikemije

Svako sa dijabetesom ima svoje jedinstvene simptome hiperglikemije, ali evo nekoliko čestih:

  • Osećaj “mućkanja” u ustima
  • Nezasita žeđ
  • Potreba za društvom zbog straha od samoće
  • Osećaj nemira i besa
  • Učestalo mokrenje
  • Glavobolja praćena konfuzijom
  • Osećaj slabosti

Stabilnost, pomoć i podrška su jako važni!

Suočavanje sa hiperglikemijom može biti posebno teško kada se nađete pred iskušenjem poput rođendanske torte ili planirate opuštajuće veče. Ovi trenuci testiraju vašu disciplinu i podsećaju na stalnu potrebu za oprezom i prilagođavanjem.

Život sa dijabetesom je kontinuirani proces učenja i prilagođavanja. Stabilnost glikemije je cilj koji svi težimo da dostignemo, ali put do tamo zahteva razumevanje, strpljenje i neprekidnu pažnju.

Kako se vi održavate balans? Pišite nam

Vaša iskustva sa upravljanjem hiperglikemijom i dijabetesom su dragocena. Ona ne samo da nam pomažu da bolje razumemo različite aspekte života sa ovim stanjem, već i pružaju podršku i ohrabrenje zajednici. 

Pišite nam o vašim izazovima, pobedama i svemu što ste naučili na putu ka stabilnosti glikemije.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.