Manjak vitamina D povećava rizik od dijabetesa tipa 2

Studija objavljena u “Plos One” pratila je grupu zdravih odraslih osoba tokom 12 godina i otkrila da su oni sa sniženim nivoom vitamina D u krvi imali veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 tokom studije.

Vitamin D i dijabetes tipa 2

Manjak vitamina D može povećati rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Tako sugeriše studija objavljena u časopisu “Plos One” od strane istraživača sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Seulu (Južna Koreja) i Univerziteta u Kaliforniji u San Dijegu (SAD), prema kojoj su šanse za oboljevanje od ove bolesti pet puta veće ako nivo vitamina padne ispod 30 nanograma po mililitru (ng/ml).

Naučnici su proučavali uzorak od 903 zdrava odrasla lica sa prosečnom starošću od 74 godine koji su živeli na jugu Kalifornije. Učesnici studije tokom kliničkih pregleda od 1997. do 1999. godine nisu imali dijagnozu ni predijabetesa ni dijabetesa tipa 2. 

Tokom kliničkih pregleda ponovljenih 2009. godine, istraživači su merili koncentracije vitamina D u plazmi, nivo glukoze u postu i izvodili test opterećenja glukozom. Tokom ovog perioda, u grupi ispitanika se pojavilo 47 novih slučajeva dijabetesa i 337 novih slučajeva predijabetesa.

Rezultati potvrđuju korelaciju

Korelirajući otkrivene koncentracije vitamina D sa rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2, pokazalo se da su osobe sa koncentracijama vitamina D većim od 30 ng/ml imale trećinu manje šanse da dobiju dijabetes, dok su one sa koncentracijama većim od 50 ng/ml imale petinu manje šanse da razviju ovu bolest. 

Nasuprot tome, osobe sa nivoom vitamina D u krvi manjim od 30 ng/ml imale su do pet puta veći rizik od dobijanja dijabetesa tipa 2 u poređenju sa osobama koje su imale nivoe veće od 50 ng/ml. Obrnuto, korelacija između nivoa vitamina D i rizika od predijabetesa bila je manje jaka i nije bila značajna.

Istraživači naglašavaju da su potrebna dalja istraživanja kako bi se utvrdilo da li visoki nivoi vitamina D mogu pomoći u prevenciji dijabetesa tipa 2 ili prelaska iz predijabetesa u dijabetes, ali rezultati ove studije sugerišu postojanje jake povezanosti.

Imate li pitanja za nas?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.