Merenje glukoze u krvi: Obaveza ili potreba – zaključci istraživanja

Dijabetes iz godine u godinu postaje tihi epidemijski izazov, koji zahvata sve veći broj ljudi, te je jačanje svesti o kontinuiranom praćenju glukoze u krvi, imperativ samokontrole i uspostavljanja balansa. Ali, koliko osoba sa dijabetesom zaista ovoj tome pristupa  ozbiljno? Koliko često osobe sa dijabetesom prate svoj nivo glukoze? Da li je merenje glukoze svakodnevna navika ili samo povremeni podsetnik? 

 Da bismo otkrili stvarne navike osoba sa dijabetesom u Srbiji,  sproveli smo opsežno nacionalno istraživanja u okviru onlajn populacije osoba sa dijabetesom i analizirali koliko je razvijena navika čestog merenje glukoze u krvi. 

Rezultati našeg istraživanja u daljem tekstu, otkrivaju navike I percepcije osoba sa dijabetesom u  Srbiji.

Od preko 1.000 anketiranih svega blizu 40% meri svakodnevno sećer i to više puta dnevno

Istraživanje je pokazalo da svega 39.1% ima naviku da svakodnevno proverava svoj nivo glukoze, i to ne samo jednom, već više puta dnevno. To znači da samo svaki četvrti ispitanik razume ključnu važnost konstantnog praćenja svog zdravstvenog stanja, prilagođavajući svoje navike u  održavanju optimalnog nivoa glukoze u krvi.

Postavlja se pitanje: Šta je sa preostalim procentom? Da li su oni svesni potencijalnih rizika nepravilnog praćenja? 

Ovi podaci ističu značajnu potrebu za kontinuiranom edukacijom o važnosti redovnosti praćenja nivoa glukoze, jer, pravovremeno otkrivanje promena može biti ključno u sprečavanju komplikacija i osiguravanju dugoročnog zdravlja osoba sa dijabetesom. 

Zato možemo reći da redovno praćenje glukoze u krvi nije samo preporuka – to je potreba.

Interesantan nalaz: Navike merenje glukoze u krvi opadaju prema uzrastu i dužini trajanja dijabetes stanja

Mlađa populacija, oni između 18 i 30 godina, pokazuje visoku svest o potrebi za redovnim praćenjem glukoze u krvi što navodi čak 88.76% anketiranih iz ove kategorije, koji navode da to čine redovno. Sa druge strane, 61.94% osoba između 46 i 60 godina prate nivo glukoze redovno, dok je taj broj još niži kod osoba starijih od 60 godina što navodi 47.12% anketiranih iz ove kategorije.

Ovi podaci sugerišu da, dok se zdravstvena svest može razviti u mladosti, održavanje te svesti može biti izazovno kako starimo. To može biti posledica različitih faktora, uključujući promene u prioritetima, fizičke i kognitivne poteškoće ili jednostavno osećaj umora od godina praćenja stanja.

 Upravo ovi podaci naglašavaju potrebu za prilagođenim pristupima edukaciji i podršci tokom različitih životnih faza. Dok mladi trebaju biti pohvaljeni za svoju posvećenost, starijim osobama može biti potrebna dodatna motivacija i resursi kako bi uspostavili redovnu samokontrolu.

Važnu pomoć na tom putu može vam pružiti DKP aplikacija koju možete preuzeti za vaš Android ili iOS uređaj. Pored pomoći u praćenju i evidentiranju vaših merenja, DKP nudi i brojne druge funkcionalnosti – grafički prikaz rezultata i vođenje evidencije, podsetnici za terapiju, recept, pregled, insulin, kao i integrisani BMI kalkulator.

Preuzmite DKP aplikaciju za svoj uređaj klikom na link ispod ili skenirajte QR kod.

Tu smo za svaku pomoć!

Da biste dobili kompletan izveštaj sa rezultatima istraživanja, prijavite se na naš newsletter u odeljku Prijavite se za obaveštenja.

Ukoliko  imate neka pitanja za nas, pišite nam kroz formu ispod.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.