Omega-3 i dijagnoza dijabetesa tipa 2: Pomaže ili ne?

Studija objavljena u Britanskom medicinskom časopisu tvrdi da unos omega-3 ima slabe ili nikakve efekte na razvoj dijabetesa tipa 2.

Hajde da otkrijemo da li je to tako.

Omega-3 i dijabetes tipa 2

Istraživanje sa Univerziteta East Anglia u Velikoj Britaniji tvrdi da dodaci ishrani na bazi omega-3 imaju slabe ili nikakve efekte na rizik od dijabetesa tipa 2. 

Istraživači tvrde da je upotreba ovih suplemenata vrlo rasprostranjena među ljudima koji veruju da mogu da ih zaštite od problema poput upravo dijabetesa.

Pažljiva revizija

Istraživanje objavljeno u Britanskom medicinskom časopisu sprovedeno je putem revizije rezultata 83 nasumične i kontrolisane studije objavljene od 60-ih do 2018. godine, sve sa trajanjem od najmanje 6 meseci, koje su ukupno obuhvatile 121.070 subjekata (muškaraca i žena) sa i bez dijabetesa iz Severne Amerike, Južne Amerike, Evrope, Azije i Australije. 

Razmatrali su efekte dugolančanih omega-3, ALA (alfa-linolenska kiselina), omega-6 i polinezasićenih masnih kiselina, uzimanih kako u obliku kapsula, tako i putem hrane. 

Na taj način su primetili da konzumacija dugolančanih omega-3 ima slabe ili čak nikakve efekte na razvoj dijabetesa tipa 2 i na metabolizam glukoze, i da, pri visokim dozama, neki suplementi mogu pogoršati metabolizam glukoze.

Rezultati i preporuke

Dobijeni rezultati pokazuju da suplementi omega-3 ne sprečavaju niti leče dijabetes tipa 2, ne pružaju nikakvu prednost u vezi sa tim, kao ni regulišu nivo glukoze, insulina i glikoliziranog hemoglobina, koji su slični kod onih koji uzimaju suplemente i onih koji ih ne uzimaju. 

Prema tome, prema mišljenju naučnika, upotreba omega-3 ne bi trebalo da se preporučuje za prevenciju ili lečenje dijabetesa tipa 2, a oni koji se odluče za uzimanje kapsula ribljeg ulja trebalo bi da razmotre korišćenje doza manjih od 4,4 grama dnevno kako bi izbegli moguće negativne posledice.

Imate li pitanja za nas?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.