• Dijabetes je stanje. Samokontrola je rešenje.

Promena načina života sprečava dijabetes

Austrijska studija Effects of lifestyle changes on adults with prediabetes: A systematic review and meta-analysis   potvrđuje važnost promene načina života, kod osoba sa predijabetesom, kako bi sprečili razvoj dijabetesa tipa 2. I to bez razlike između žena i muškaraca.

Istraživanje je imalo za cilj da utvrdi, da li lečenje ljudi s predijabetesom, zasnovano i na promenama načina života i na hipoglikemijskoj terapiji, ima različitu efikasnost između muškaraca i žena u prevenciji dijabetesa tipa 2.

U 12 randomiziranih kontrolisanih studija, dobijeni su podaci na osnovu rađenih sistematskih pregleda počevši od januara 1980. do novembra 2015.

Intervencije u načinu života bile su zasnovane na informacijama o dijabetesu, pravilnoj dijabetes ishrani, dijabetes vežbanju i savetima nutricionista. Merenje šećera u krvi i samokontrola šećera su ključni aspekti ovih intervencija, a DKP aplikacija, dostupna za DKP Android i DKP iOS, pruža mogućnost lakšeg praćenja i merenje šećera, te su ove aplikacije postale neophodan alat za mnoge.

Pregledom ovih podataka otkrivena je efikasnost same intervencije u načinu života u odnosu na lečenje oralnim hipoglikemicima, osim toga nije pronađena statistički značajna razlika između muškaraca i žena. Razlika u težini pokazala je zanemarljive razlike kod dva pola nakon prve godine, a izraženije u tri godine. Muškarci i žene postigli su značajna smanjenja.

Sećer u krvi pod kontrolom je ključan aspekt ovih promena, a PRST portal pruža dodatne informacije i resurse o tome kako održavati glukozu na optimalnom nivou.

Share