Rana menopauza povećava rizik od dijabetesa tipa 2

Prema istraživanju koje je sproveo Grčki univerzitet u Solunu, uključujući oko 200 hiljada žena u postmenopauzi, one koje uđu u menopauzu pre 40-45 godina navodno imaju veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

Zašto menopauza utiče na dijabetes tipa 2?

Prema istraživanju predstavljenom u Berlinu na kongresu Evropskog udruženja za proučavanje dijabetesa (EASD), rana menopauza povećava rizik od dijabetesa tipa 2. 

Završetak reproduktivnog života žene dovodi do smanjenja nivoa estrogena, a niski nivoi estrogena već dugo se povezuju sa lošim metabolizmom glukoze, većim koncentracijama šećera u krvi, povećanim apetitom i telesnom masom. 

Međutim, nije bilo jasno da li je uzrast u kojem se događa ovaj prelaz u životu žene povezan sa rizikom od dijabetesa tipa 2.

Svi rizici rane menopauze

Istraživači sa Univerziteta u Solunu sproveli su sistematski pregled i meta-analizu opservacionih studija (13 studija, 191.762 žena u postmenopauzi i 21.664 slučajeva dijabetesa tipa 2): 

  • pokazalo se da žene koje uđu u menopauzu pre 40. godine (rana insuficijencija ovarija) imaju 50% veći rizik od dijabetesa tipa 2 u odnosu na one koje su prošle kroz ovu fazu između 45. i 55. godine.
  • Žene koje više nisu plodne pre 45 godina (rana menopauza) imaju 15% veće šanse za oboljevanje.

Stoga, prema onome što je otkriveno ovom meta-analizom, rana menopauza, tako i rana insuficijencija ovarija povezane su sa povećanim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2.

Da li ste znali za ovu povezanost?

Imate li pitanja za nas?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.