Terapija insulinom za Diabetes mellitus tip 1

Dijabetes melitus tipa 1 (DMT1) predstavlja stanje koje zahteva stalno i pažljivo upravljanje nivoom šećera u krvi. Savremena terapija ovog stanja oslanja se na tehnološke inovacije i napredne metode praćenja insulina, poput bazal-bolus režima i mikroinfuzora. 

Ove strategije su ključne za postizanje bolje kontrole bolesti i poboljšanju kvaliteta života osoba sa DMT1.

Šta je Bazal-Bolus terapija?

Bazal-bolus terapija je napredni pristup terapiji insulina koji se sastoji od kombinacije dugodelujućeg (bazalnog) insulina i kratkodelujućeg (bolusnog) insulina.

Bazalni insulin se obično daje jednom dnevno kako bi se oponašalo stalno lučenje insulina koje se dešava u zdravom pankreasu, dok se dodatak insulina primenjuje pre obroka da kontroliše skokove glukoze nakon jela.

Prednosti Bazal-Bolus terapije

  • Fleksibilnost: Omogućava prilagođavanje doza insulina u skladu sa obrocima, aktivnostima i promenama u nivou šećera u krvi.
  • Bolja kontrola: Pomaže u održavanju stabilnijih nivoa glukoze tokom dana i noći, smanjujući rizik od hipoglikemije i hiperglikemije.
  • Personalizovana terapija: Doze insulina se mogu precizno prilagoditi individualnim potrebama, stilu života i prehrambenim navikama osobe.

Primena insulina u Bazal-Bolus terapiji

  • Bazalni insulin: Dugodelujući insulin se najčešće primenjuje pre spavanja ili ujutro, zavisno od potreba osobe i preporuke lekara.
  • Bolusni insulin: Kratkodelujući ili ultra-kratkodelujući insulin se primenjuje neposredno pre obroka kako bi se upravljalo porastom glukoze u krvi koji nastaje nakon jela, a svakako prema preporuci lekara. 

Brojanje ugljenih hidrata

Za uspešnu primenu bazal-bolus terapije, ključno je razumeti i primenjivati brojanje ugljenih hidrata. Ova veština omogućava osobama sa DMT1 da tačno procene količinu ugljenih hidrata u obroku i prilagode dozu bolusnog insulina, što je neophodno za održavanje glikemijske kontrole.

Iako bazal-bolus terapija nudi znatne prednosti, ona takođe zahteva obavezu i redovnu edukaciju. Redovno praćenje šećera u krvi, prilagođavanje doza u skladu sa aktivnostima i prehrambenim izborima, kao i kontinuirano učenje i prilagođavanje, ključni su za optimalno upravljanje DMT1.

Podatke o količinama ugljenih hidrata i vrednostima merenja možete lako i jednostavno unositi i pratiti kroz DKP aplikaciju. 

Bazal-bolus terapija predstavlja značajan napredak u upravljanju dijabetesom tipa 1, pružajući osobama sa DMT1 mogućnost za bolju kontrolu svoje bolesti i kvalitetniji život. Ovaj pristup zahteva detaljno planiranje i aktivno učešće, ali prednosti koje nudi u smislu fleksibilnosti i personalizacije čine ga izuzetno vrednim za one koji teže optimalnom zdravlju i dobrobiti.

Piši nam iskustva

Podelite sa nama vaša iskustva sa bazal-bolus terapijom, izazove sa kojima ste se suočavali i savete koji bi mogli pomoći drugima u zajednici. 

Vaša priča može biti inspiracija i podrška onima koji se upuštaju u ovaj put ka boljem upravljanju dijabetesom.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.