VAŽNA vest za sve osobe sa dijabetesom: Dopune Pravilnika povećavaju broj test traka za aparate za merenje šećera

U Srbiji, osobe sa dijabetesom suočavaju se sa izazovom upravljanja i samokontrole dijabetesa zbog nedostatka test traka koje su im na mesečnom nivou obezbeđene. Da bi se prevazišli ovi izazovi, usvojene su i objavljene dopune Pravilnika o medicinsko – tehničkim pomagalima koje donose značajnu promenu koja će direktno uticati na kvalitet života svih osoba sa dijebetesom. 

Dopune su napravljene u listi pomagala, u tački 3. – Posebne vrste pomagala i sanitarne sprave, u delu Sanitarne sprave, pomagalo pod šifrom 150 “Test trake za aparat (sa ili bez lanceta)”, obuhvatajući povećanje broja test traka za osiguranike sa dijabetesom koji su na terapiji insulina, insulinskih pumpi i bez insulinske terapije preko 18 godina, kojima će biti obezbeđene tračice iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, što je vitalni korak napred u pružanju bolje podrške i samokontrole dijabetesa. 

Šta je konkretno promenjeno novim dopunama Pravilnika?

Dopune predviđaju promene u broju traka kod osoba sa dijabetesom koje se leče injekcijama insulina ili insulinskom pumpom, a uzrasta preko 18 godina života, dobijaju 100 traka za period od 3 meseca (umesto dosadašnjih 50), ako su na terapiji do 4 doze insulina dnevno, odnosno 150 traka mesečno ako su na 4 i više doza insulina ili na insulinskoj pumpi (umesto dosadašnjih 100).

Osobe sa dijabetesom uzrasta preko 18 godina, a bez insulinske terapije, dobija 50 traka za period od 6 meseci i ovo je nova kategorija osoba sa dijabetesom kojima ce biti omugućeno da dobijaju tračice za merenje sećera o trošku Fonda.

Zašto su sve ove dopune važne?

Redovno praćenje nivoa šećera u krvi ključno je za prevenciju ozbiljnih komplikacija dijabetesa, kao što su hipoglikemija i hiperglikemija. Kontinuirana i konstantna samokontrola omogućava pacijentima da brže reaguju na promene u nivou šećera i prilagode terapiju. 

Povećanjem broja test traka, pacijenti mogu češće da provere svoje vrednosti, čime se povećava njihova sposobnost za samostalnu kontrolu bolesti. Ovo direktno doprinosi smanjenju rizika od dugoročnih komplikacija i poboljšava ukupno upravljanje dijabetesom.

Koliko često osobe sa dijabetesom u Srbiji mere nivo šećera u krvi?

Podaci PRST istraživanja, realizovanog od jula do septembra 2023. godine, navode:

  • Većina muškaraca (79.19%) redovno prati nivo glukoze, što ukazuje na svest o važnosti ovog aspekta u upravljanju dijabetesom. Međutim, postoji i značajan broj (20.81%) koji to čini manje od jednom nedeljno, što može ukazivati na potrebu za dodatnom edukacijom ili podrškom. 
  • S druge strane, žene su posebno pažljive kada je reč o praćenju svog nivoa glukoze. Većina žena (91.79%) to čini redovno, dok manji deo (8.21%) prati retko nivo šećera u krvi.
  • Mlađa populacija, oni između 18 i 30 godina, pokazuje visoku svest o potrebi za redovnim praćenjem, sa 88.76% koji to čine redovno, dok 11.24% to čini retko. 
  • Međutim, kako starost raste i broj godina sa dijabetesom, primećuje se promena u navikama. Dok većina (61.94%) osoba između 46 i 60 godina prati nivo glukoze, značajan broj (38.06%) to čini manje često. Osobe starije od 60 godina su podeljene u svojim navikama, sa skoro polovinom (47.12%) koji prate redovno, dok veći deo (52.88%) to čini veoma retko. Najmlađi, oni ispod 18 godina, su posebno pažljivi, sa većinom koji redovno prate svoj nivo šećera u krvi.

Rezultati istraživanja, koji pokazuju različite nivoe učestalosti praćenja nivoa šećera u krvi među osobama sa dijabetesom u Srbiji, ističu značaj nedavnih dopuna Pravilnika. S obzirom na to da većina muškaraca i žena redovno prati nivo glukoze, dok manji deo to čini retko, posebno među starijim osobama, povećanje broja test traka bi moglo dodatno podstaći i olakšati redovno praćenje. 

Ove promene su posebno važne za starije osobe, gde je primećen manji stepen redovnog praćenja, kao i za mlađe osobe koje već pokazuju visoku svest o važnosti samokontrole.

Saznajte do kojih se još nalaza došlo tokom nacionalnog istraživanja o životnim navikama osoba sa dijabetesom.

Imate pitanja za nas?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.